Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội tại Huyện Phổ Yên Thái Nguyên

Ngân hàng Quân Đội (MBBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phổ Yên.