Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội tại Thành Phố Cẩm Phả Quảng Ninh

Ngân hàng Quân Đội (MBBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cẩm Phả.