Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội tại Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi

Ngân hàng Quân Đội (MBBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Sơn.

  • MBBank Huyện Bình Sơn
  • PGD Bình Sơn

    Tổ dân phố 2, Thị trấn Châu Ô, H. Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi