Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội tại Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình

Ngân hàng Quân Đội (MBBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đồng Hới.

  • MBBank Thành Phố Đồng Hới
  • Chi nhánh Quảng Bình

    Số 18 đường Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình