Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội tại Quận Kiến An Hải Phòng

Ngân hàng Quân Đội (MBBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Kiến An.