Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội tại Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Ngân hàng Quân Đội (MBBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Sơn Trà.

  • MBBank Quận Sơn Trà
  • Phòng giao dịch Sơn Trà

    Số1081 Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng