Phòng giao dịch Cai Lậy

  • Địa chỉ: Tầng trệt, tầng 2 tòa nhà công ty Cổ phần Dược phẩm CALAPHARCO, Quốc lộ 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
  • Số điện thoại: 073.626.3939
  • Số Fax: 073.625.3399
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Cai Lậy