Phòng Giao dịch Bắc Trường Tiền

  • Địa chỉ: Số 67 Đinh Tiên Hoàng, P. Thuận Thành, TP. Huế - Thừa Thiên Huế
  • Số điện thoại: 054. 3572.111
  • Số Fax: 054. 3572.112
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Bắc Trường Tiền


Các chi nhánh MBBank Thành Phố Huế