Phòng giao dịch Phổ Yên

  • Địa chỉ: Tiểu khu 2 ,phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
  • Số điện thoại: 0280.626.2345/6523939
  • Số Fax: 0280.662.1357
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Phổ Yên