Phòng Giao dịch Cẩm Phả

  • Địa chỉ: Số 352 Trần Phú, Tổ 7B, Cẩm Trung, Cẩm Phả - Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 033. 6260.688
  • Số Fax: 033. 6260.868
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Cẩm Phả