Phòng Giao dịch Sa pa

  • Địa chỉ: Số 024, Phố Ngũ Chỉ Sơn, Tổ 5B, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
  • Số điện thoại: 020.2224688
  • Số Fax: 020.2224690
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Sa pa