Phòng giao dịch Phố Mới

  • Địa chỉ: Số 074, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Số điện thoại: 020.625.2288
  • Số Fax: 020.625.2289
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Phố Mới


Các chi nhánh MBBank Thành Phố Lào Cai