Chi nhánh Lạng Sơn

  • Địa chỉ: Số 88-90 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
  • Số điện thoại: 0256265555
  • Số Fax: 0256253333
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Lạng Sơn