PGD Cam Ranh

  • Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2 tòa nhà công ty Pidi , tổ dân phố Mỹ Ca, đường Nguyễn Chí Thanh, Pphường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
  • Số điện thoại: 0583 933 737
  • Số Fax: 0583 933 738
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Cam Ranh