Phòng giao dịch Phố Nối

  • Địa chỉ: Thửa đất số 107, tờ bản đồ số 27, Quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
  • Số điện thoại: 0321.627.3386
  • Số Fax: 0321.627.3303
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Phố Nối