Phòng Giao dịch Châu Giang

  • Địa chỉ: Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 06, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
  • Số điện thoại: 0321.6256.555
  • Số Fax: 0321.6251.005
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Châu Giang