Chi nhánh Hòa Bình

  • Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt), tầng 2 Tòa nhà Viettel, tổ 8, xã Sủ Ngòi ,Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
  • Số điện thoại: 02186 250.079
  • Số Fax: 02186 250 072
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Hòa Bình