Phòng Giao dịch Thượng Lý

  • Địa chỉ: Số 245 Bạch Đằng, Thượng Lý , Q. Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0313.529.926
  • Số Fax: 0313.529.928
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Thượng Lý


Các chi nhánh MBBank Quận Hồng Bàng