Phòng Giao dịch Kiến An

  • Địa chỉ: Số 236 - Lê Duẩn - Bắc Sơn - Kiến An - Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0316.250.333
  • Số Fax: 0316.250.366
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Kiến An