Chi nhánh Nam Hải Phòng

  • Địa chỉ: Số 341 Đà Nẵng, Ngô Quyền - Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0316.266.288
  • Số Fax: 0316.266.268
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Nam Hải Phòng


Các chi nhánh MBBank Quận Ngô Quyền