Phòng Giao dịch Lý Thái Tổ

  • Địa chỉ: Số 81 – 83 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 04. 3935.1866
  • Số Fax: 04. 3935.1869
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Lý Thái Tổ


Các chi nhánh MBBank Quận Hoàn Kiếm