Phòng giao dịch Cẩm Lệ

  • Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Công ty cổ phần xây dựng công trình 545, số 324 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
  • Số điện thoại: 0511.3685.222
  • Số Fax: 0511.3685.444
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Cẩm Lệ