Phòng Giao dịch Ninh Kiều

  • Địa chỉ: Số 122 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Số điện thoại: 0710. 6250.949
  • Số Fax: 0710. 6250.948
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Ninh Kiều


Các chi nhánh MBBank Quận Ninh Kiều