Phòng Giao dịch Diêu Trì

  • Địa chỉ: Ngã 3 Diêu Trì, Thôn Vân Hội, H. Tuy Phước - Bình Định
  • Số điện thoại: 056.3833.166
  • Số Fax: 056.3833.066
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Diêu Trì