Phòng giao dịch Từ Sơn

  • Địa chỉ: Tầng 1, Công ty TNHH Nam Hồng, đường Trần Phú, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0241.6260.068
  • Số Fax: 0241.6260.035
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Từ Sơn